• -Vi må tenke tid og lønnsomhet, og legge vekt på å få ned antall kilometer mellom regionene, sa statssekretær Bård Hoksrud. I tillegg vil han øke farten. Bak ham ser vi bilde fra åpningen av firefelts E 18 i Aust-Agder, hentet fram av veiens utbyggingsleder til inspirasjon for forsamlingen. FOTO: Reidar Kollstad

Anbefaler full gass på E 39

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) ber veivesenet planlegge en E 39 som tåler 110 kilometer i timen. Det kan øke sjansene for å komme med i det nye veiselskapet.