• - De som kommer i butikken da skal føle seg som kongefamilien, og ha et bedre inntrykk av Image når de går ut av døra enn de hadde da de gikk inn. Da legger du grunnlaget for de dårlige tidene også, sier Ivar Langenes. FOTO: Torstein Øen

- Zara vil trekke flere kunder til mitt distrikt