• – For hver hundre tusen vi bruker på bygg, blir det hundre tusen mindre å levere tjenester for til våre innbyggere, sier visepolitimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt. Fra 1. januar 2023 er de flyttet ut av Tinghuset og inn i nytt politihus. FOTO: Jacob Buchard

Politiet avviser at de har noen favoritt

Ordfører og rådmann i Kristiansand har gitt tydelig råd om at politiet bør flytte til Quadrum på jernbanetomta. Nå frykter visepolitimester Arne Sundvoll at andre potensielle tilbydere skygger banen.