Det blir ikke noen prioritering for lastebiler og annen tungtrafikk når Gartnerløkka skal bygges ut, ifølge Statens vegvesen. Det blir ikke noen prioritering for lastebiler og annen tungtrafikk når Gartnerløkka skal bygges ut, ifølge Statens vegvesen. Foto: Jacob J. Buchard

Gir ikke tungtra­fikk prioritet i bygge­perioden