• 21 år gamle Alethia Elliott ønsker å kunne fortsette livet sitt i Andebu i Sandefjord, hvor hun har gått på skole siden 2013. Den døve og lettere psykisk utviklingshemmede jenta har hatt en god og positiv utvikling ved Signo i Andebu etter mange vonde år i hjemkommunen Søgne. FOTO: Kjartan Bjelland

Kampen for et verdig liv

Alethia (21) er døv, utviklingshemmet og avhengig av tilsyn. Nå har Søgne kommune sagt nei til et tilrettelagt tilbud. Foreldrene frykter hun vil visne vekk.