Her blir de frakjørt av bussen: – Gikk inn i bussen, så ble vi kastet ut igjen