Barne- og familieminister Kjell Ingolf  Ropstad vil endre en bestemmelse i folketrygdloven. Dermed unngår man at fedre havner i «fedrekvotefellen». Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil endre en bestemmelse i folketrygdloven. Dermed unngår man at fedre havner i «fedrekvotefellen». Foto: Bjørge, Stein

Ropstad vil fjerne årsaken til at mange fedre mister kvoten sin. Fremmer forslag om lovendring.