Rekker ikke å åpne skolene rett etter påske

13. mars ble skolene i Kristiansand stengt. Her møter kommunedirektør Camilla Dunsæd, oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad og ordfører Jan Oddvar Skisland pressen etter at beslutningen er tatt. Tirsdag etter påske vil skolene ha vært stengt i over en måned. Foto: Kjetil Reite