Viltovergang kan forsinke ny E 39 med et halvår

Detaljreguleringsplanen for ny E 39 gjennom Mandal ble banket gjennom i bystyret tidligere denne måneden. Krav om at viltundergang blir viltovergang kan forsinke åpningen med et halvår.