• Lege Elisabeth Tallaksen Ulseth har funnet ut at ungdom innlagt med selvpåført rusrelatert forgiftning får svært liten oppfølging i ettertid. FOTO: Ida Marie Stokkelien

Mener forgiftet ungdom får for liten oppføl­ging

Ungdom som blir innlagt på grunn av rusrelatert forgiftning får omtrent ingen oppfølging, ifølge en ny kartlegging gjort ved Sørlandet sykehus.