Lege Elisabeth Tallaksen Ulseth har funnet ut at ungdom innlagt med selvpåført rusrelatert forgiftning får svært liten oppfølging i ettertid. Lege Elisabeth Tallaksen Ulseth har funnet ut at ungdom innlagt med selvpåført rusrelatert forgiftning får svært liten oppfølging i ettertid. Foto: Ida Marie Stokkelien

Mener forgiftet ungdom får for liten oppføl­ging