Nådde ikke fram i lagmannsretten: Voldtektsdom blir stående

foto