• Fra venstre: Dag Jodaa, Elin Ramleth Østli og leder av Gjennoptakelseskommisjonen Siv Hallgren, Timothy John Brannen og Arne Gunnar Aas før onsdagens møte. Gjenopptakelseskommisjonen skal vurdere Viggo Kristiansens ønske om å få Baneheia-saken rettsbehandlet på nytt. FOTO: Terje Bendiksby

Ingen avgjørelse i Baneheia-saken før jul

Gjenopptakelseskommisjonen fatter ikke vedtak i Baneheia-saken før jul.