Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand kommune, oppfordrer folk til å bruke munnbind når de er innendørs på et offentlig sted. Her avbildet på Sandens kjøpesenter torsdag formiddag. Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand kommune, oppfordrer folk til å bruke munnbind når de er innendørs på et offentlig sted. Her avbildet på Sandens kjøpesenter torsdag formiddag. Foto: Kristin Ellefsen

Ordfø­reren med klar melding til innbyg­gerne: – Ha på munnbindet når du er på butikken