Nye Veier kan bli tema på Aps landsmøte i vår. Leder av Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener det er flere problematiske sider ved selskapet. Nye Veier kan bli tema på Aps landsmøte i vår. Leder av Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener det er flere problematiske sider ved selskapet. Foto: Gorm Kallestad

Krever full gjennom­gang av Nye Veier