Ungane på Byglandsfjord skule har lokal folkemusikk på timeplanen denne veka. Skulen har i overkant av 40 elevar og kan bli nedlagt som følgje av dårleg kommuneøkonomi. Anita Jørstad og Anne Elisabeth Terjesen leier undervisninga. Ungane på Byglandsfjord skule har lokal folkemusikk på timeplanen denne veka. Skulen har i overkant av 40 elevar og kan bli nedlagt som følgje av dårleg kommuneøkonomi. Anita Jørstad og Anne Elisabeth Terjesen leier undervisninga. Foto: Jacob J. Buchard

Låge straumprisar råkar småkommunar hardt