Politidistriktene må fortsatt betale for narko-analyser