KRISTIANSAND: Kvinnen ble ranet med kniv ved Vestre Kiosk like etter hun ankom Kristiansand med danskebåten Christian IV klokken 07.00 mandag morgen.Ranerne tvang kvinnen til å gi fra seg 1500 kroner og bagasjen.De to ranerne skal begge være omkring 30 år gamle og av tynn kroppsbygning. Den ene er rundt 175 centimeter høy, har et smalt ansikt, bart og gikk med grønne klær. Den andre er rundt 170 centimeter høy og gikk med grønne klær og sort lue. Begge mennene snakket gebrokkent norsk.Politiet er interessert i å komme i kontakt med vitner til selve hendelsen, samt vitner som kan ha observert gjerningsmennene. Politiet er også interessert i å komme i kontakt med en mann som fulgte kvinnen fra Vestre kiosk og til politikammeret.