SØGNE: Bilen ble liggende på taket like ved et bolighus, etter først å ha brast gjennom et stakittgjerde.Politiet i Kristiansand opplyser at utforkjøringen trolig skyldes at føreren har holdt høy fart og fått skrens på bilen, og dermed havnet utenfor veien.Beboere i området ser alvorlig på hendelsen, og viser til at det, til tross for at det er 50 km/t i området, ikke er uvanlig at bilene holder langt høyere fart. Dessuten går det en god del tungtrafikk på denne veien, hvor det også har vært et par dødsulykker.Foreldrene i området er redd for sikkerheten til skolebarna, og har med henvisning til trafikken, søkt om skoleskyss. Det har kommunen avvist med henvisning til at det ikke er noen trafikkfare på denne veien.— Utforkjøringen søndag kveld viser at ungdom kjører uforsvarlig fort og havner utfor veien i 50-sonen. Vi synes det støtter opp om vår argumentasjon for skoleskyss, sier en av beboerne.