LYNGDAL: Resultatene av undersøkelsen, som ble gjennomført i en tomånedersperiode på vårparten, viser derimot ingen alarmerende resultater.— Vi visste på forhånd at Vest-Agder har om lag 20 prosent mer radon enn landsgjennomsnittet. Derfor var ikke resultatene vi kom fram til i undersøkelsen særlig overraskende. Det viser seg at radonverdiene generelt sett er lavere i Lyngdal enn i Kristiansand. Dette har med grunnforholdene å gjøre, sier prosjektleder Tore Andersen hos Fylkeslegen i Vest-Agder.Likevel anbefales nå i overkant av 50 husstander i Kristiansand og Lyngdal å iverksette mindre eller større tiltak for å unngå å bli utsatt for den kreftfremkallende radongassen. I Kristiansand var det kun 290 utvalgte husstander tilhørende Lund bydel som ble undersøkt, mens i Lyngdal undersøkte man 200 husstander fordelt over hele kommunen. Ikke alle har gitt tilbakemeldinger på undersøkelsen.Grense ved 200

Ifølge ekspertene bør man, hvis det ikke koster for mye, foreta utbedringer dersom husstanden har en radonverdi på mellom 200 og 400 becquerel per kubikkmeter. Med radonverdi på over 400 becquerel anbefaler man sterkt å gå i gang med utbedringer. Husbanken gir også tilskudd til om lag halvparten av kostnadene dersom radonverdien overstiger 400 becquerel.Den høyeste radonverdien som ble målt blant husstandene i Kristiansand og Lyngdal, var 985 becquerel i en husstand i Kristiansand. Ifølge avdelingsingeniør Ulrik Ulvnes i miljørettet helsevern i Kristiansand kommune, hadde 16 boliger radonverdi på over 400 becquerel. 25 boliger lå på mellom 200 og 400 becquerel, mens 185 boliger lå på et akseptabelt nivå på under 200 becquerel.- De høye radonverdiene var mest konsentrert rundt husstandene fra Vollevannet og opp til Tretjønn på Gimlekollen, forklarer Ulvnes.I Lyngdal var det kun to husstander som hadde radonverdi på over 400 becquerel. 12-14 husstander lå på mellom 200 og 400 becquerel. Resten hadde et akseptabelt nivå.Ventilasjon

— Hvis man blir utsatt for radongass over lengre tid, er det fare for å utvikle lungekreft. I husstander som har radonverdier over 400 becquerel anbefaler vi absolutt folk å gjøre noe for å få ned verdien. Det kan være så enkelt som å sørge for en god ventilering, eller eventuelt å tette såler og vegger, sier Tore Andersen.I høst er det arrangert et kompetansegivende kurs i Kristiansand om tiltak mot radon i bygninger. Ifølge Andersen er god ventilering viktig for å få ned radonverdiene. Nå anbefaler han andre kommuner i fylket til også å foreta kontrollmålinger. Blant annet har Lindesnes og Åseral signalisert interesse for å delta.tom.arild.stole@fedrelandsvennen.no