• Mette Gundersen fikk flertall i bystyret for å åpne Rådhusets dører for likekjønnede par som ønsker å bli velsignet eller bedt for av prest når de gifter seg. Vi skal skape en verdig ramme for slike forbønnshandlinger, sier hun. FOTO: Torstein Øen

Åpner for homovelsignelser i Rådhuset

Bystyreflertallet åpner for å bruke Rådhuset til velsignelse og forbønnseremoni for likekjønnede par.