• Sørlandstinget vedtok med 17 mot 15 stemmer å realitetsbehandle en uttalelse om sykehusene på Agder. FOTO: Siv Dolmen

Sykehusstrid på Sørlandstinget

Aps gruppeleder i Aust-Agder ville at Sørlandstinget skulle forplikte seg til å videreføre en struktur med tre sykehus på Sølandet.