• Signy Irene Vabo fra Randesund er professoren som i januar fikk oppdraget med å lage nye kriterier for kommunegrenser av statsråd Jan Tore Sanner. FOTO: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bestemmer hvor store kommuner Norge bør ha

Signy Irene Vabo (50) fra Randesund legger premissene for hvor mange kommuner Norge skal ha. Hun leder regjeringens ekspertutvalg.