• Stig Berg-Thomassen i Statens vegvesen er glad for at trafikken flyter så greit gjennom Vågsbygdporten og Hannevik-tunnelene. Her inne i førstnevnte tunnel. FOTO: ARKIV: Kjartan Bjelland

Tror på åpning før fellesferien starter

Statens vegvesens prosjektleder Stig Berg-Thomassen ser for seg åpning av trafikkanlegget rundt Vågdsbygdporten før 20. juni. Det er flere uker før skjema.