• 1. mars ble det forbudt å tigge i Lillesand. Rumenere som ønsker å selge bladet Romfolk må ut med 300 kroner dagen i avgift. Mandag satt denne rumenske kvinnen utenfor Narvesen i sentrum. Kvinnen, som ikke ønsket å la seg avbilde, forteller at hun selger 2-3 blader om dagen. Av prisen på 100 kroner beholder hun 75 kroner selv. FOTO: Erlend Olsbu

Krever 300 kroner dagen av rumenske bladselgere

Da tiggeforbudet ble innført 1. mars, startet flere rumenere å selge blader i Lillesand sentrum. Nå jages de bort av kommunen hvis de ikke betaler salgsavgiften på 300 kroner dagen.