• Marco Elsafadi fikk hele salen i Niels Henrik Abels hus engasjert med personlige historier fra sin oppvekst. FOTO: Steffen Stenersen

- Lærerne kan for lite om mobbing

Marco Elsafadi har lang erfaring i arbeid med vanskeligstilte barn. Han mener dagens lærerutdanning ikke tar høyde for at lærerne skal håndtere barn som sliter sosialt.