• Resultatet av stadig flere elbiler, kan bli at nettet ikke klarer å levere nok strøm til ladning. Agder Energi vurderer å forandre prissetting på strøm slik at det straffer seg å sette bilen på ladning på ettermiddagen når strømforbruket er høyt. FOTO: Reidar Kollstad

Kan bli en for stor belastning for strømnettet

Økningen i antall elbiler er så sterk at det i flere boligområder og borettslag ikke vil være kapasitet nok til å få ladet dem opp i fremtiden. Et forsterket strømnett kan bety investeringer på flere milliarder.