• Både styre og administrasjon er sterkt kritisk til den nye museumsplanen som nå er ute på høring, og et ekstraordinært styremøte vedtok enstemmig å holde fast ved Odderøya som senter for fremtidens nybygg. Fra v.: direktør John Olsen, styremedlem Harald Sødal, styreleder Thor Jørgen Tjørhom og styremedlem Toril Runden. FOTO: Kjartan Bjelland

- Bredalsholmen er et blindspor

— Skal man ha fremtidsperspektiver på formidling og forvaltning, må museets nye formidlingsbygg ligge på Odderøya.