• - I denne svingen er fjellveggen eneste rømningsvei om to store kjøretøy møtes, sier Jon Egil Andersen, leder av Kjelleviktoppen velforening. Her sammen med sønnen Leo (5). FOTO: Vegard Damsgaard

- Forhandler bort vår sikkerhet

Beboerne fortviler over at fylke og kommune med et pennestrøk fjernet kravet om gang— og sykkelvei her langs Sømsveien før NOV kan flytte inn på Støodden.