13 stasjoner risikerer dårligere togtilbud når private overtar