Agder Energi droppet fjernvarme til Randesund

Da det skulle bygges ny Varoddbro, fikk Agder Energi sjansen til å legge fjernvarme til Randesund. De avslo.