• Tom Løchen, gruppeleder for Høyre og formannskapspolitiker i Søgne, mener det er naturlig at den nye varslingssaken behandles eksternt. FOTO: Nicolai Prebensen N247

Vil sette bort behandling av ny varslingssak

Formannskapet i Søgne er ikke rette instans til å behandle den nye varslingssaken, mener Høyres gruppeleder Tom Løchen.