• – Jeg argumenterte så sterkt jeg kunne for at jeg ønsket å sitte til jeg blir 66 år for å sluttføre viktige prosesser som er igangsatt, sier administrerende direktør Jan-Roger Olsen. FOTO: Kjartan Bjelland

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen: – Jeg har redusert legitimitet

– Min legitimitet er nå redusert. Desto viktigere er det at klinikkdirektører og avdelingsledere nå tar enda større ansvar for driften slik at Sørlandet sykehus kan gi et best mulig tilbud.