• Dette er Kjosbukta i Ytre Vågsbygd. Her blir det etter alle solemerker bompengeinnkreving fra 2020. Onsdag var sentrale politikere på befaring. FOTO: Jacob Buchard

Strid om nye bomstasjoner på Tinnheia og i Vågsbygd

Én eller to bomstasjoner på Tinnheia, og skal det bli innkreving i Ytre Vågsbygd?