• Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) markerte tirsdag byggestart for E 39 mellom Kristiansand og Mandal. Mens utbyggingen av vei mellom storbyene skyter fart, er det mer trøbbel for å få på plass byvekstavtalene. De skal sikre utbyggingene inne i byene. Ordfører Harald Furre (tv) jobber med å forlenge dagens bompengeordning fram til en slik avtale er på plass. FOTO: Bjelland, Kjartan

Helt fastlåst om ny byvekstavtale

Ordfører Harald Furre (H) kom ingen vei da han tirsdag diskuterte byvekstavtalen med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Nå jobbes det med en alternativ løsning for å sikre at Gartnerløkka bygges ut.