• – Det skjer så mye positivt her oppe, nå må vi ikke ødelegge det. Hyttefolket vil bli illsinte, mener kjøpmann Terje Rogstad. FOTO: Birgitte Klækken

Forslag om bilfritt Hovden sentrum: Frykter konsekvensen for butikkene

Et forslag om å fjerne p-plasser til fordel for grøntområder i Hovden sentrum, får deler av handelsstanden i fjellbygda til å se rødt.