• Filip Ring Thenderup vokste opp i Jehovas Vitner. Nå hjelper han andre i religiøse bruddprosesser gjennom Hjelpekilden. FOTO: Connie Bentzrud

Filip Ring Thenderup vokste opp i Jehovas Vitner - nå hjelper han religiøse utbrytere

Den som bryter med Jehovas Vitner og andre isolerte trossamfunn, opplever sosial isolasjon. På utsiden finner flere av dem sammen i Hjelpekilden.