• Nina Mevold har overtatt et sykehus med store variasjoner i kvaliteten på pasientbehandlingen og behov for kutt på 200 millioner kroner. FOTO: Vindsland, Steinar

– Økonomien er ikke bærekraftig

Den nye sykehusdirektøren har nå satt en diagnose på pasienten hun har overtatt etter den sparkede Jan-Roger Olsen. Og hun har bestemt seg for hvilken behandling som trengs for å bli friskmeldt.