• Miljøpartiets Elisabeth Lindland fikk med flertallet av Mandal bystyret i å pålegge parkvesenet å ta spesielt vare på oppvekstmiljøet til biene. Vår matproduksjon er i stor grad avhengig av disse insektene. FOTO: Jarle R. Martinsen

Pålegger parkvesenet å verne biene

Bystyret i Mandal har pålagt parkvesenet å beplante kommunens arealer på en slik måte at det bedrer og verner om bienes levekår.