• Jan Thomassen varsler store protester på folkemøtet på Evje førstkommende mandag. Her er han hjemme i «storstua» si på Moseidmoen. FOTO: Kjetil Nygaard

Rasende naturfotograf maner til folkeopprør

– Vindkraft er en voldtekt av naturen, mener Jan Thomassen. Men vindkraft-spørsmålet splitter natur- og miljøorganisasjonene.