• Leirgata på Evjemoen. Det var her karriera starta ei gong i forrige århundre. Som ung sersjant. Det er truleg her karriera vert avslutta. Ei eller anna gong i detta århundre. Som ubrukt agronom. FOTO: Øystein Moi

Agronomen som vende attende til røtene

Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. I dag er det prosjektleiar for landbruksmessa, Torbjørn Bjoraa.