• De føler seg sviktet av Arbeiderpartiets sentralledelse, Eivind Arnt Husøy, Steinar Fuglestveit, Anne Lise Fuglestad og Ole Husøy i lokalpartiet I Audnedal. De mener partiet må tilbake til grunnideologien som er arbeidsfolkets tankegang. FOTO: Jarle R. Martinsen

– Vi blir sviktet av Ap-ledelsen

De tilhører grasrota til Arbeiderpartiet. Nå mener de at de ikke lenger blir hørt fra sentralt hold og føler seg sviktet. Ja, til og med lurt.