Politimann alvorlig skadet etter hendelse på øvingsarena