Barnevernspedagog Janne Lund forsker på psykiske helseplager blant ungdomsjenter ved Universitetet i Agder. Hun mener samfunnet med fordel kan ha mindre fokus på psykiske problemer. Barnevernspedagog Janne Lund forsker på psykiske helseplager blant ungdomsjenter ved Universitetet i Agder. Hun mener samfunnet med fordel kan ha mindre fokus på psykiske problemer. Foto: Espen Sand

Psyko­logi­forsker med brann­fakkel: – Jeg har så lyst til å si «nei, nå vil vi ikke ha mer blest om psykisk helse»