• Kunstsilo skal ligge like ved Kilden og har skapt mange reaksjoner. Tilhengerne viser til at det var hard debatt også da Kilden ble vedtatt, men at denne kritikken har stilnet. FOTO: Mestres Wåge Arquitectes/Mx SI

Vil koste det offentlige over 30 mill i året

Først skal det investeres for en halv milliard. Så skal det offentlige ut med rundt over 30 millioner hvert år. Kritikerne håper et par politikere nå vil snu og sette en stopper for prosjektet.