• Rektor Torkild Haus forklarte hvordan han ser for seg å bygge et stort, flott inngangsparti akkurat her – mellom skolens hovedinngang og verkstedet han håper å få bygge, i april i år. FOTO: Kjetil Nygaard

Vedtok utredning av byggfag i Vennesla

En enstemmig Fellesnemnd for Agder vedtok utredning av byggfag på Vennesla videregående skole.