– Det blir jo ikke mindre vold og seksuelle overgrep mot barn under denne krisen

foto