Eindride Lauritzen var direktør på Ernst før han startet opp i Lillesand. TT Beach har gått med overskudd og han var klar for å starte opp i Mandal før alt snudde. Eindride Lauritzen var direktør på Ernst før han startet opp i Lillesand. TT Beach har gått med overskudd og han var klar for å starte opp i Mandal før alt snudde. Foto: Kjetil Reite

Betaler en høy pris i koronakampen - ser likevel lyspunkt