Flere partier vil ha skjenkestopp i Kristiansand

foto