• BOLIGSALG: Flere unge nyetablerer med forholdsvis høy inntekt søker kommunen om startlån. Samtidig sliter flere med å betale lånene. FOTO: Larsen, H_kon Mosvold

Flere med høy inntekt søker startlån

Småbarnsfamilier med samlet årsinntekt på 800.000 kroner får startlån i Kristiansand kommune. — Uten økonomisk nettverk har de ikke mulighet til å skaffe nok egenkapital på syv til åtte år.